Správca

Správcom webového portálu je fyzická osoba: Maroš Sásik, Jabloňová 16, 960 01 Zvolen, IČO:47617454, to znamená že, ochraňujem a určujem za akým účelom a po akú dlhú dobu budú Vaše údaje spracovávané a taktiež vyberám prípadných ďalších mnou overených spolupracovníkov, ktorí mi budú zo spracovávaním pomáhať.

Kontakt

Telefón: 0940 / 610 777, 045 / 270 27 43
E-mail: info@predajhraciek.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré ste mi zverili nasledovne:
E-mailovú adresu, mena a priezvisko, telefonický kontakt – nevyhnutne potrebujem na zaslanie prístupov do aplikácie, zmenu hesla, editáciu profilu, informovanie o novinkách a akciách ktoré pokladám za užitočné pre Vás.

Fakturačné údaje – ak ste mojimi obchodnými partnermi, vaše identifikačné údaje a e-mail ďalej spracovávam pre potreby účtovníctva – vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, odosielanie faktúr a iných dokumentov. Tieto údaje nezverujem, žiadnej 3 strane.

Marketingové účely – Pokiaľ nie ste mojím obchodným partnerom, zasielam Vám novinky len na základe Vášho súhlasu pri registrácií. Súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. Alebo ma môžete e-mailom kedykoľvek požiadať o vymazanie e-mailu z databázy.

COOKIES

Pri prechádzaní týchto webových stránok zaznamenávam Vašu IP adresu, dĺžku prezerania stránok a taktiež stránky ktoré ste navštívili. Cookies používam kvôli komfortnejšiemu zobrazeniu stránok pre zapamätanie nastavenia a kvôli zobrazovaniu relevantných reklám. Cookies môžete kedykoľvek zo svojho prehliadača vymazať alebo ich používanie v nastaveniach úplne zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Všetky údaje chránim v technicky maximálnej možnej miere tak aby nikdy nedošlo k ich zneužitiu.

Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

Na stránke využívam aplikácie a služby iných poskytovateľov, tí však vedia poskytnuté dáta ochrániť v najvyššej možnej miere.

Sú to nasledovní poskytovatelia:

Google – Adsense, Analitycs, Adwords
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Facebook
https://www.facebook.com/policy.php

Títo poskytovatelia sa môžu časom rozšíriť alebo zmeniť aby som pre Vás zabezpečil čo najkvalitnejšie služby.

Vaše práva v s súvislosti s ochranou osobných údajov

Právo na informácie – okrem tejto informačnej stránky sa ma môžete na čokoľvek ohľadne ochrany osobných údajov opýtať prostredníctvom e-mailu: info@predajhraciek.sk

Právo na prístup – môžete požiadať o výpis všetkých osobných údajov, ktoré spracovávame (informácie poskytnem do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti).

Zmena osobných údajov – máte právo na zmenu Vami poskytnutých údajov.

Vymazanie osobných údajov – pokiaľ sa rozhodnete, že chcete všetky poskytnuté údaje vymazať môžete tak urobiť e-mailom (lehota vymazania je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti). Pokiaľ ste mojím obchodným partnerom Vaše údaje potrebné pre daňové a iné právne účely budem uchovávať len po zákonom stanovenú dobu.

Sťažnosť – máte právo podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov, pre podozrenie z nezákonným nakladaním alebo zneužitím Vašich údajov.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.5.2020.

Menu